จัดการขั้นตอนการทำงานของคุณให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Creden eSign
ระบบการอนุมัติและจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ง่าย
ปลอดภัยด้วย Blockchain และถูกกฏหมาย
info
ฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
security-ekyc
e-KYC
มีระบบยืนยันตัวตนที่ทำตามมาตรฐานของ สพธอ. (ETDA)
security-ekyc
รักษาความปลอดภัยเอกสารด้วย Blockchain
      หากเอกสารเสร็จสมบรูณ์ ค่าแฮช(คล้ายกับลายนิ้วมือดิจิตัล)ของเอกสารจะถูกส่งไปยัง Blockchain โดยอัตโนมัติและเอกสารจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใครก็ตาม ที่มีสำเนาของเอกสารสามารถตรวจสอบกับหลักฐานที่จัดเก็บโดย blockchain เพื่อตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของสำเนากับไฟล์ต้นฉบับเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหลักฐานคือแฮชการ เข้ารหัสของต้นฉบับเนื้อหาของต้นฉบับจะไม่ถูกเขียนลงในบล็อคเชนหรือเปิดเผยต่อสาธารณะและ ไม่สามารถใช้แฮชการเข้ารหัสทางเดียวเพื่อทำงานย้อนกลับเพื่อสร้างต้นฉบับขึ้นมาใหม่ได้
security-ekyc
security-ekyc
ระบบการประทับเวลาที่เชื่อถือได้
มีการประทับเวลาดิจิทัล(Timestamp) พร้อมเวลาและวันที่เพื่อพิสูจน์ความสมบูรณ์ การประทับเวลาแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของเอกสารที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัลการประทับเวลาจากหน่วยงานอิสระที่เชื่อถือได้ เช่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
ลูกค้าที่ใช้บริการ eSign
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ต้องการให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ?
Fill this form and we'll get in touch shortly
*
*
*
*
*
*
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ!
สอบถามเกี่ยวกับบริการ eSign และ e-KYC ของเรา
สอบถามว่า Creden สามารถช่วยเหลือการทำงานของคุณได้อย่างไร
ออกแบบ Solution ที่กำหนดเองได้สำหรับธุรกิจของคุณ
เริ่มต้นใช้งานระบบเซ็นเอกสารออนไลน์
ใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับการเซ็นเอกสารออนไลน์
ติดต่อฝ่ายขาย
บริการ eSign และ e-KYC
อื่น ๆ
ข้อกำหนดในการให้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ติดต่อเรา
บริการ eSign และ e-KYC
Email: support_esign@creden.co
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ครีเดน เอเชีย จำกัด